KVALITET GÅR FÖRE ALLT

Dagens bostadsköpare har högt ställda kvalitetskrav, och det med all rätt. Kombinerat med de krav och regler kring hållbarhet som samhället ställer så finns det mycket för oss aktörer i byggbranschen att leva upp till. Och vi lägger ribban högt. Den starka hantverkstradition som finns i Norrtälje präglar också Credentia. Vi har kompetensen som behövs för ett hållbart och kvalitativt resultat, och ett sjuttiotal egna hantverkare i organisationen som tar kvalitetstänket ända ut i detaljerna.

ETT HÅLLBART BYGGE

Vi arbetar utifrån övertygelsen att engagemang och gemenskap bygger grunden till högklassiga bostäder och entreprenader. Vårt hållbarhetstänk spänner över hela skalan – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Exemepelvis kan varierade lägenhetsstorlekar bidra till social integrering. Tekniskt sett så använder vi oss av avancerad 3D-projektering (s.k. BIM) i kombination med en väl utvecklad logistikmetodik. Vi effektiviserar våra resurser och återvinner byggnadsmaterial och ser det sedan länge som en självklarhet. Hållbarhet som del i inköpsstrategin lyfter kvaliteten än mer. Vi bygger varje dag med nollvision vad det gäller arbetsplatsolyckor och har alltid den högsta ambitionen vad det gäller arbetsmiljö. För att kunna erbjuda ett mer komplett entrepenadföretag har vi dessutom egna VS-tekniker med Säker Vatten-certifiering.

 • VÅR MILJÖPOLICY

  VÅR MILJÖPOLICY

  I Credentia produktion ska vi genom förebyggande arbete ständigt minska vår miljöpåverkan. Vi ska följa lagar, föreskrifter och andra krav samt uppfylla dessa. Och alltid beakta vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och av miljömässiga skäl motiverat i våra projekt. Vi ska informera och vidareutbilda personalen om vårt miljöarbete – och arbeta för att ständigt förbättra vårt miljösystem. Byggvaror ska i första hand vara godkända av BASTA – ett system som ägs gemensamt av IVL och BI och arbetar med att fasa ut farliga ämnen från byggprodukter. Källsortering ska anordnas på byggarbetsplatsen vid ny och ombyggnad där så är möjligt. Och på byggarbetsplatsen ska byggmaterial hanteras och lagras enligt leverantörens anvisningar.

 • VÅR KVALITETSPOLICY

  VÅR KVALITETSPOLICY

  I Credentia produktion ska vi ha rätt kvalitet på produkten vi levererar. Vi ska i dialog med våra samarbetspartner leva upp till ställda krav, informera och vidareutbilda personalen om vårt kvalitetsarbete och arbeta för att ständigt förbättra vårt kvalitetssystem. På byggarbetsplatsen ska byggmaterial hanteras, lagras och monteras enligt leverantörens Anvisningar. Det ska till exempel skyddas ot fukt, så som regn och snö.

 • MEDLEMSFÖRETAG

  MEDLEMSFÖRETAG

  Organisationens mål är en bransch som kännetecknas av ansvarstagande, som är säker, sund och trygg. En Framtidsbransch som ständigt utvecklas och har ett gott anseende. Man verkar för att god etik och moral ska vara en självklarhet samt att branschen ska vara sund och fri från oseriösa aktörer. Man arbetar även för att skapa Förutsättningar för ett marknadsmässigt byggande.

 • ID06

  ID06

  Syftet med ID06 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning är framför allt att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen.

 • SÄKER VATTEN

  SÄKER VATTEN

  Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som tagits fram av VVS-branschen för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning.

 • ENERGIBYGGARE

  ENERGIBYGGARE

  En energibyggare har kompetens inom energieffektivt byggande, renovering och installationer, och som på så sätt bidrar till ett mer energieffektivt samhälle samt en hållbar klimatsituation.

 • FÖRETAGENS VÄLFÄRDSAVTRYCK

  FÖRETAGENS VÄLFÄRDSAVTRYCK

  Credentia AB i Norrtälje ger jobb och välfärd. Företagens välfärdsavtryck är en satsning som ägs och drivs av Svenskt Näringsliv. Credentia har 100 anställda och bidrar till samhället genom vår verksamhet, men även via skatterna vi betalar. Förra året bidrog vi som företag och våra anställda med 24 000 000 kronor till välfärden. Det motsvarar 16 194 läkarbesök i primärvården.