Interimsstyrelse

Vid föreningens bildande tillsätts en styrelse av minst tre personer som är fristående från Credentia.
Denna styrelse kallas för interimsstyrelse.