Kontroll och besiktning

Besiktning av din bostad sker cirka två till tre veckor innan inflyttning. Besiktning sker med auktoriserad opartisk besiktningsman som utses av bostadsrättsföreningens interimsstyrelse. Du kommer att bli inbjuden att närvara vid slutbesiktningen av din bostad.