Parkering

Innan inflyttning skickas en blankett ut där man fyller i önskemål om parkering. Hyresavtal för parkering tecknas på tillträdesdagen. Fördelning sker i turordning enligt det datum man ingått i ett avtal (bokningsavtal, förhands-avtal eller upplåtelseavtal).